Go to content Go to menu
 


ความสำคัญของการ แปลภาษา ในโลกยุคปัจจุบัน

ในยุคปัจจุบัน มนุษยโลกได้แปรผันเข้ายุคข้อมูลข่าวสารไร้แนวพรมแดนหรือยุคดิจิทัล ซึ่งทำเอาการเคลื่อนที่พลวัตรภายในโลกขับเคลื่อนและเปลี่ยนถ่ายไปอย่างว่องไวชนิดที่ไม่เคยมีมาก่อน เหมือนกับการติดต่อสื่อสารในช่วงเวลานี้ที่จำเป็นมีภาษากลางในการสื่อสารกับชาวต่างถิ่น อย่างใดก็ตาม ภาษากลุ่มนี้ยิ่งเพิ่มพูนจุดสำคัญทั้งในแนวเข้าสังคมและเศรษฐกิจในทุกมิติ เหตุเพราะจำต้องใช้ภาษาในการสื่อสารผสานงานอยู่สม่ำเสมอและพัฒนาปัญญาด้านมากมาย ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ถ้าหากทุกๆคนมีความรู้และความเข้าใจทางภาษากลุ่มนี้แล้ว ย่อมจะเกิดคุณประโยชน์ต่อตัวเอง หน่วยงาน และองค์กรมากมาย ซึ่งจะทำให้บังเกิดความก้าวไกลและต่อยอดองค์ความรู้ให้สูงขึ้น โดยเฉพาะภาษาต่างถิ่นที่สำคัญ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เกาหลี ญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่งหากว่ามีความช่ำชองในการแปลภาษาเหล่านี้โดยตรง ไม่ได้แปลผ่านภาษาอื่นก็จะเป็นคุณประโยชน์อย่างมาก เนื่องจากสามารถได้รับข้อมูลอย่างละเอียดลุ่มลึก เนื่องด้วยวัฒนธรรมแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน ภาษาที่ใช้จึงมีหลักเกณฑ์แบบแผนที่แตกต่างกันไปเช่นกัน

อย่างเช่น บางศัพท์ของภาษาอังกฤษไม่สามารถแปลมาเป็นภาษาไทยตรงตัว ยิ่งกว่านั้นอาจไม่มีศัพท์ที่ตีความคำนั้นได้ จึงต้องใช้ภาษาอังกฤษทับศัพท์ภาษาไทยหรือบัญญัติศัพท์ใหม่ๆ ขึ้นมาใช้ เช่นนี้หากผู้แปลรับรู้ข้อมูลไปถึงเบื้องหน้าเบื้อหลังของภาษาหรือศัพท์นั้นๆ ว่ามีรากศัพท์หรือมีเค้ามูลจากอะไร ก็จะทำให้กำเนิดความเข้าใจในภาษาเหล่านี้มากขึ้น ด้วยปัจจัยนี้การแปลภาษาที่สวยงามจึงควรมีการแปลที่เป็นระเบียบ แม่นยำ และชัดเจน โดยซับซาบถึงบริบททางภาษาอย่างครบถ้วน เพื่อให้คำแปลเป็นไปอย่างแม่นยำ ไม่ผิดเพี้ยน หรืออ่านแล้วราบรื่นตามสำนวนภาษาที่งดงาม

นอกจากนี้ ล่ามภาษายังมีความหมายในฐานะผู้ชำนาญด้านภาษาที่จะจำเป็นต้องอาศัยประสบการณ์ การเข้าถึงประเพณีนิยมของประเทศนั้นๆ ประกอบกับการบริการแปลภาษา|รับแปลภาษา|แปลภาษา|แปลเอกสาร|บริการแปลเอกสาร|รับแปลเอกสารได้อย่างละเอียดลออ ซึ่งจะเป็นเหตุให้เกิดความรู้ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน โดยล่ามที่ดีจะควรมีรอบบินทางภาษาสูง การพูดที่ฉะฉาน และสามารถชี้แจงความหมายได้อย่างเชี่ยวชาญ เพราะฉะนี้ล่ามภาษาจึงมีเหตุจำเป็นในการร่วมงานและการท่องเที่ยว ที่จะเป็นผู้ช่วยในหน้าที่ด้านภาษาต่างๆ เพื่อให้เสร็จและบรรลุตามที่หวังยิ่งขึ้น

ภาษาจึงเป็นอีกตัวกลางหนึ่งที่สำคัญ ที่จะสร้างความเข้าใจต่อชาวต่างแดน นอกจากนี้องค์ความรู้ต่างๆ ยังได้รับการแปลมาเป็นอีกภาษาหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นวิชาความรู้ใหม่ๆ ที่ไม่เคยได้รับการแปลมาก่อน คนทั่วไปก็สามารถนำความรู้เหล่านั้นไปพัฒนาตนเอง แวดวง และบ้านเมืองให้ก้าวหน้า ก็เพราะว่าในสมัยนี้การค้าขายความรู้เป็นสิ่งสำคัญอย่างสูงในการบูรณาการและการพัฒนาในด้านต่างๆ โดยมีการคบหาดูงานในต่างชาติอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนั้นจึงต้องมีขั้นเทพในการแปลภาษา รวมทั้งมีศิลป์ในการใช้คำกล่าวหรือวาทศิลป์ ซึ่งเป็นเหตุให้ภาษาที่แปลนั้น นอกจากจะได้ข้อมูลที่ครบบริบูรณ์แล้วยังจะได้คำแปลที่น่าอ่าน รื่นหู ติดใจ และมีคุณภาพ

http://palungjit.com/dict