Go to content Go to menu
 


คนไทย...และการแปลภาษาพม่า

ณ สมัยนี้เชื่อได้ว่า เมืองไทยเป็นเมืองที่มีจำนวนรวมประชากรจากเมืองเพื่อนบ้าน อย่างพม่า ลาว และประเทศกัมพูชา แอบหนีหรือเดินทางเข้ามาอาศัยอยู่ในไทยเป็นส่วนมาก พร้อมกับยิ่งนับวันก็เหมือนกับจะยิ่งมีพลเมืองจาก 3 ชาตินี้เข้าอาศัยอยู่ในไทยเหลือล้นเพิ่มขึ้น การหลบหนีเข้าอยู่อาศัยในไทยนั้นเพียงแต่มีความหวังในเรื่องของเงินค่าจ้าง ภายหลังที่เข้ามารับจ้างทำงาน ได้เข้าเป็นลูกจ้างให้กับชาวไทย แต่กระนั้นการที่คนนั้นไม่ได้มีสัญชาติไทย ย่อมโดนเรียกว่า “คนต่างด้าว” หรือ “แรงงานต่างด้าว” นั่นเอง แรงงานต่างด้าวที่ทำการหลบซ่อนเข้าเมือง กลับกลายเป็นปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งที่ไทยต้องทำการเคลียร์อย่างรีบด่วน โดยจะต้องมีการจริงจังในเรื่องของการจัดแจงระบบการว่าจ้างแรงงานต่างประเทศ โดยปรับสถานะแรงงานต่างด้าวที่ทำการหลบเข้าประเทศให้เป็นผู้ใช้แรงงานเข้าเมืองโดยชอบตามกฎเกณฑ์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผู้จ้างและแรงงานต่างด้าวสามารถทำได้ในช่วงปัจจุบัน ผู้ใช้แรงงานต่างด้าวในเมืองไทยขณะนี้เชื่อได้ว่ามีจำนวนมาก และอยู่อาศัยปะปนอยู่กับคนไทยจนค่อนข้างจะแยกกันไม่ค่อยออก คนไทยมักจะตั้งชื่อผู้ใช้แรงงานต่างประเทศโดยทั่วไปและสั้น ๆ ว่า “พวกพม่า” เพราะว่าผู้ใช้แรงงานต่างประเทศโดยมากมักเป็นสัญชาติพม่ามากกว่าสัญชาติลาวและกัมพูชา การกินอยู่จึงเหมือนกับและคล้าย ๆ กับชาวไทย ถ้าหากจำเป็นที่จะต้องทำการติดต่อในกรณีที่พม่าพูดภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่ได้ ก็ย่อมที่จำเป็นพึงพาล่ามที่แปลความภาษาพม่าออก พูดภาษาพม่าได้ หรือกระทั่งในเรื่องของการสื่อสารอย่างในวงการทำงาน การทำการตลาดในช่วงปัจจุบัน คนไทยย่อมมีความวิตกกังวลถ้าหากจำเป็นต้องทำการแปลความภาษาพม่าในบางครั้งที่มีความจำเป็น เนื่องมาจากโดยมากเนื่องด้วยภาษาพม่าแล้วในประเทศไทยไม่ได้ให้ความสลักสำคัญในเรื่องของการหาความรู้ภาษาพม่าเหมือนกับภาษาอังกฤษหรือภาษาหลัก ๆ ภาษาต่างแดนที่มักมีการศึกษาเล่าเรียนในเมืองไทยส่วนใหญ่ มักจะเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ญี่ปุ่น และภาษาอื่น ๆ เสียยิ่งกว่า จึงไม่ประหลาดที่มีคนไทยน้อยนิดที่จะทราบในเรื่องของภาษาพม่า เพราะเช่นนั้นหากมีเหตุจำเป็นในเหตุเร่งด่วนหรือฉุกเฉินจำเป็นจะต้องทำการพูดคุยหรือแปลภาษาพม่า ก็ย่อมที่จำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยผู้รอบรู้หรือการทำงานที่ให้บริการในการแปลภาษาในปัจจุบัน เนื่องด้วยยิ่งนับวันการให้ความร่วมมือของคนต่างประเทศนานาประเทศ ในเรื่องของการลงทุนและทำธุรกิจการค้าต่าง ๆ ในไทยย่อมมีเพิ่มขึ้น อาจจะรวมไปถึงพม่าด้วย การเพิ่มพูนในแง่ต่าง ๆ ของเมียนมาร์เพื่อขยับขยายในวงจรของประชาคมอาเซียนนั้น คนไทยและประเทศอื่น ๆ จึงต้องให้ความสลักสำคัญในเรื่องของการติดต่อภาษาของแต่ละชาติแต่ละประเทศ จะเห็นได้ว่าในขณะนี้ เกิดบริษัทหรือธุรกิจที่ให้บริการแปลภาษาของประเทศต่าง ๆ รวมไปถึงการแปลภาษาพม่าด้วย ไม่ว่าจะเป็นการแปลข้อมูลสำคัญ การแปลแบบเร่งด่วน บริการล่ามหรือกระทั่งให้บริการพิมพ์งานพิมพ์ภาษาต่าง ๆ ซึ่งให้บริการอย่างครบครัน

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)