Go to content Go to menu
 


Japanese Interpreter

เป็นที่ทราบกันดีว่าญี่ปุ่นคือ ดินแดนที่เจริญก้าวหน้าในหลายๆ ทางและน่าหลงใหลเป็นลักษณะเฉพาะชาติหนึ่งของโลก คนไทยแล้วจึงได้ให้การฝักใฝ่ดินแดนญี่ปุ่น และชาวญี่ปุ่นเองก็เข้ามาทำงานในไทยเป็นจำนวนมากมาย ยิ่งไปกว่านั้นยังนิยมตระเวนมาท่องเที่ยวและอาศัยอยู่ รวมทั้งชั่วครู่ชั่วยามและถาวรในไทย

ภาษาญี่ปุ่นแล้วจึงมีความสลักสำคัญในลำดับต้นๆ ภาษาหนึ่งของชาวไทยพร้อมกับในสถานะสากล เนื่องมาจากเป็นทั้งประเทศเท้าหน้าทางเศรษฐกิจระดับ 3 ของโลกและคือคู่ค้ายิ่งใหญ่ที่มีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับไทยและมีไมตรีที่เยี่ยมยอดซึ่งกันและกัน ซึ่งมี ความผูกพันทางการทูตระหว่างไทยกับญี่ปุ่นครบรอบ 125 ปี ใน พ.ศ. 2555 ประกอบกิจพร้อมญี่ปุ่นมีพลังสะดุดตาทางด้านอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น รถ คอมพิวเตอร์ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมไปถึงประเพณีนิยมต่างๆ ที่ส่งออกไปทั่วโลก ได้แก่ งานศิลปกรรม ภาพพิมพ์ญี่ปุ่น โภชนา การ์ตูน และเกมส์กีฬาหลากหลาย

ทั้งหมดนี้ล้วนแต่มีอิทธิพลในเมืองไทย อย่างเห็นชัด เนื่องมาจากคนไทยคุ้นกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นมานาน อาทิเช่น เยาวชนไทยตื่นตอนเช้ามาดูการ์ตูน เล่นเกม เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า กับนั่งรถยี่ห้อของประเทศญี่ปุ่น จะเห็นได้ว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่รอบข้างชาวไทยในชีวิตประจำวันจนเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งของสังคมไทยไปแล้ว จึงทำให้คนไทยจำนวนมากเกิดความอยากรู้อยากเห็นและมีความตื่นตัวในการแปลภาษาญี่ปุ่น เพื่อศึกษาประเพณีนิยมระหว่างกันมากขึ้น

นอกจากนี้บริษัทของญี่ปุ่นก็มีการลงทุนให้ไทยเป็นที่รองรับการผลิตที่สำคัญในนิคมอุตสาหกรรมนานา ด้วยเหตุนี้การคบค้าประสานงานและการเจรจากับชาวอาทิตย์อุทัย แล้วก็เป็นผลประโยชน์ต่อหน่วยงานและองค์กร ที่จะสนับสนุนทำให้ระบบงาน แบบ เทคโนโลยี องค์วิชาความรู้ด้านต่างๆ เพิ่มสมรรถนะเพิ่มขึ้น ด้วยเหตุนั้นการหาชำนัญพิเศษหรือล่ามภาษาญี่ปุ่นในการแปลภาษาจึงมีเหตุจำเป็นในการเข้าไปถึงชาวอาทิตย์อุทัย แม้กระนั้นล่ามภาษาญี่ปุ่นควรจะมีความช่ำชองในการดำรงชีวิตในประเทศญี่ปุ่น การเข้าถึงขนมธรรมเนียมด้านต่างๆ การปรากฏชัดบริบทและฐานรากของภาษา เพื่อการแปลภาษาญี่ปุ่นสามารถทำได้อย่างถูกต้อง ชำนาญ และชัดเจน ล่ามภาษาญี่ปุ่น ที่ดีจึงมีจุดสำคัญในการเกื้อกูลขยายองค์กร โดยการติดต่อและแลกเปลี่ยนความรอบรู้กับชาวอาทิตย์อุทัย ซึ่งจะทำให้มีการต่อยอดทางทัศนคติในทางหลากหลาย อย่างไรก็ตามในช่วงปัจจุบันบุคลากรที่จะสามารถแปลภาษาญี่ปุ่นได้ถูกใจนั้นมีน้อย หรือกินเวลานานในการสั่งสมความชำนาญ ในระหว่างที่ชาวอาทิตย์อุทัยเข้าในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จึงคงจะต้องจ้างบุคคลภายนอกมาช่วยเสริมด้านการแปลภาษา เนื่องจากสามารถรายงานความรู้และขยายความเข้าใจให้ชาวญี่ปุ่นเข้าลงทุนในไทย ท่องเที่ยวไทย และจับจิตจับใจในเมืองไทยเยอะขึ้น ด้วยเหตุนั้นล่ามภาษาญี่ปุ่นจึงเป็นแม่สื่อทางภาษาในการเชื่อมความสัมพันธ์ที่เยี่ยมระหว่างคนไทยกับคนญี่ปุ่นให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น เพื่อก้าวหน้าความร่วมแรงร่วมใจในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิผลและมีคุณภาพ

รวมข่าวเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น (norsorpor.com)